1396/11/16 11:41

روش های انجام کاشت مو

روش های انجام کاشت مو

کاشت مو به روش  FUT

در روش FUT  نواری کوچک از قسمت مو های پشت سر طی بی حسی موضعی برداشته می شود. این نوار حاوی 1500 تا 2500 گرافت که دارای 7000 تا 9000 تارمو است.

ناحیه ای که تحت عمل قرار گرفته است با ظرافت ترمیم می گردد. با توجه به این که خط برداشت در جهت مسیری است که مو رشد می کند. محل ترمیم قابل مشاهده نمی باشد.

نوار برداشته شده ، در زیر میکروسکوپ گرافت های فولیکول مو ، واحد های یک ، دو  و  سه تایی جداسازی و آماده کاشت خواهد شد.

حسن این روش این است که لازم نیست مو به طور کامل تراشیده شود، تنها قسمت مشخصی از مو تراشیده خواهد شد.

مدت زمان عمل پیوند مو به روش FUT  بین سه تا پنج ساعت می باشد.

کاشت مو به روش FIT

در روش FIT به وسیله ابزار پانچ ، موهای برداشته شده ، پیوند داده می شود. در این تکنیک نیز با ایجاد یک شکاف ریز گرافت ها کاشته شده و پیوند انجام می شود.

تکنیک FIT به افرادی که می خواهند ریش و اسکار زخم را انجام دهند، توصیه می گردد.

کاشت مو به روش SUT

روش SUT در سال 2000 وارد ایران شد. در واقع بر خلاف تبلیغاتی که در حال حاضر انجام می شود، روش نوینی نمی باشد.

SUT مانند FIT با استفاده از پانچ انجام می شود.

منابع :کلینیک پیوند مو و ابروی بهبد کرج
کاشت مو و ابرو بهبد کرج