1396/06/19 13:02

نحوه آرایش موها

در بیماری که موهای سر خود را از جلو به عقب شانه می‌کند طاسی وسیع سر با یک جلسه کاشت مو قابل ترمیم است زیرا می‌توان در ناحیه فرق سر اصلا مو نکاشت و یا به صورت کم پشت مو کاشت و با این حال نمای حاصل کاملا طبیعی دیده می‌شود. ضمنا در این حالت می‌توان طاسی فرق سر را با استفاده از موهای بالا و جلوی سر پوشاند.
در افرادی که موهای سر را به یک طرف شانه می‌کنند، نمای سر بعد از عمل پرپشت‌تر بنظر می‌رسد ولی اگر بانک موی کافی نداشته باشند فرق سر خالی می‌ماند.
ضمنا موهای مجعد نسبت به موهای صاف منظره پرپشت‌تری ایجاد می‌کنند درست مانند موهای خشک در مقایسه با موهای خیس.
منابع :لینیک پیوند مو و ابروی بهبد کرج
لینیک پیوند مو و ابروی بهبد کرج