1397/03/12 11:44

کاشت ابرو

کاشت ابرو

کاشت ابرو روش درمانی زیبایی بی خطر و جدیدی است که با پیوند موی طبیعی به ابرو انجام می شود.

کاشت ابرو روش درمانی ریزش جزئی و کلی موی ابروها می باشد.

کاندیدای کاشت ابرو

  • اشخاصی که قبلا تاتو کرده و به دلیل گذشت زمان نیاز به تجدید تاتو دارند.
  • افرادی که از فرم ابروهای خود ناراضی هستند و مدام مجبور به تغییر شکل آن هستند.
  • افرادی که به دلیل بیماری خاص دچار ریزش قسمتی از ابروی خود شده اند.
  • افرادی که اثر سوختگی و یا زخم در ناحیه ابروی خود دارند.

نتیجه انجام کاشت ابرو

نتیجه درمان کاشت ابرو کاملا طبیعی می باشد و مانند موهای پیوند شده روی سر است و گرافت های مو در ناحیه ابرو ها ابتدا دچار ریزش شده و در عرض 4 الی 6 ماه به رشد کامل خود خواهند رسید و ماهانه رشد موی ابرو ها ادامه خواهد داشت.

موهایی که در نهایت رشد می کنند دائمی خواهند بود مانند تمام مو های طبیعی بدن.

قابل ذکر است که موهای ابرو پیوند داده شده از اندازه معین ابرو ها بلند تر نخواهد شد و مو های کاشته شده در محل ویژگی مو های اطراف خود را می گیرند.

مراقبت پس از کاشت ابرو

  • بطور معمول پس از انجام کاشت ابرو، افراد می‌توانند یک روز بعد به زندگی عادی خود بازگردند.
  • رشد موهای ابرو بعد از مدتی به حالت معمولی ابروها درمی‌آیند.
  • کبودی بعد از عمل شایع و طبیعی است و ممکن است حداکثر یک هفته طول بکشد.
  • فرآیند رشد تا 2 هفته بوده، سپس 1 الی 2 ماه وارد فاز ریزش شده و حداکثر 8 هفته بعد وارد دوره رویش مجدد خواهد شد.
  • پوسته‌های حاصل از عمل، حداکثر یک هفته بعد ناپدید می‌شوند.

هزینه کاشت ابرو

هزینه کاشت ابرو بسته به تعداد پیوند های لازم ، بزرگی ناحیه ترمیم و جایگذاری و پرپشتی ابرو در افراد مختلف متفاوت می باشد.

منابع :کلینیک پیوند مو و ابروی بهبد کرج
کاشت مو و ابرو بهبد کرج