1397/02/31 15:34

کاشت مو


کاشت مو

برای کاشت مو در ابتدا ریشه های مو از ناحیه اهدا کننده به قسمتی که خالی شده ، یا در حال ریزش است برده می شود. این روش بیشتر در آقایان کاربرد دارد.

امروزه پیوند موی طبیعی ، تنها راهی است که برای درمان و ترمیم موهای ریخته استفاده می شود.

موی طبیعی را می توان به سر، ابرو ، ریش ، سبیل، مژه و ناحیه های اسکار پیوند زد.

کاشت مو برای بار اول درقرن نوزدهم توسط یک پزشک ژاپنی انجام شد.

پس از آن پزشکان متعددی با به کارگیری تکنیک های جدید و انجام آزمون های مختلف راه های زیادی را برای انجام کاشت مو آزمایش نمودند.

در حال حاضر کاشت مو به روش FIT  و FUT  مورد تایید تمامی پزشکان می باشد.

چه نوع مو در کاشت مو به کاربرده می شود؟

معمولا از موی پشت سر خود فرد یا از موی بدن وی برداشته می شود.

مراحل انجام کاشت مو

موهای برداشته شده از سر یا بدن فرد، به کمک میکروسکوپ و لوپ های مخصوص ، فولیکول های مو جدا می گردد.

در مرحله بعد در قسمتی که قرار است مو پیوند داده شود، برش های یک میلی متری ایجاد می گردد.

تار های مو با ظرافت خاصی در محل برش ها پیوند داده می شود.

با توجه به این که موها از بدن خود فرد تهیه شده، بدن واکنشی نشان نمی دهد و  این موضوع حسن پیوند موی طبیعی است.

به طور معمول موی طبیعی پیوند شده ، در حدود دوهفته تا سه ماه بعد از جراحی می ریزد و مجدد رشد می کند.

منابع :منابع :کاشت مو کرج
کلینیک کاشت مو و ابروی بهبد