درباره مو

  • مشخصات مو

    مشخصات فیزیکی موها از نظر زیبایی مهم و عبارتند از: رنگ مو (به ویژه نسبت به رنگ پوست)، صافی یا مجعد بودن مو و قطر مو. متخصصین پوست و مو هنرمندانه این عوامل را در کنار هم قرار می‌دهند تا با حداقل استفاده از ذخایر محدود موهای ناحیه دهنده، بهترین نتایج زیبایی نصیب بیماران شود.

  • رشد مو

    مو یک ساختمان زنده است. گرچه ساقه مو که از سطح پوست خارج می‌شود از یک نوع پروتئین مرده بنام کراتین (Keratin) تشکیل شده است ولی مرکز فعالیت سلولی مو در زیر پوست قرار دارد. تقسیم و تمایز سلول‌ها در ریشه مو به تدریج ساقه مو را به سمت خارج می‌راند که همان رشد مو و به طور متوسط دوازده میلی‌متر در ماه است.

  • جنبه‌های زیبایی شناختی و اجتماعی مو

    اهمیت مو در چیست و چرا مردم در تمام دنیا توجه خاصی به آن دارند؟ اجازه دهید به این پرسش پاسخ دهیم.