یکشنبه, 13 بهمن 1398 11:57

پیاز مو

پیاز مو پیاز مو

پیاز مو

درمال پاپیلا

بخش پیازی شکل ریشه مو، پیاز مو  است و بخش میانی پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و برآمدگی های درم را احاطه می کند.
درمال پاپیلا حاوی مویرگ و رشته های عصبی بوده، مواد مغذی و اکسیژن توسط درمال پاپیلا جذب شده و برای ساخته شدن و رشد مو استفاده می شود. بخش وسط پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و درمال پاپیلا را احاطه می کند.
ماتریس مو به سلول های مو که با درمال پاپیلا تماس دارند گفته می شوند.ساخت مو مسئولیت این سلول ها هستند. ماتریس مو، مواد مغذی و اکسیژن دریافتی از مویرگ های درمال پاپیلا را جذب نموده و موزایی می کند و برای تقسیم سلولی استفاده می کند. ساخت ملانین مو توسط سلول های ملانوسیت انجام می شود، بخشی از ماتریس مو است.  یک مدل بزرگنمایی شده از پیاز مو رادر شکل زیر می بینید

bulb
 

خط بحرانی اوبر پیاز مو

خط بحرانی اوبر خطی است که در قطر بزرگ بیضی پیاز مو رسم شده است. مرز بین بخش بالایی و پایینی پیاز مو با این خط تعیین می شود. ماتریس مو بخش پایینی پیاز است که حاوی سلول های در حال تکثیر و متمایز نشده است. تقریباً همه تقسیمات سلولی در نیمه پایینی پیاز مو صورت می گیرد و عمل تکثیر تقریبا در نیمه بالایی پیاز مو، اتفاق نمی افتد.

اوبر

Auber critical line

ساقه مو

ساقه مو تشکیل شده است از سلول های ماتریس مو که به طرف نیمه بالایی پیاز مو حرکت می کند. آنها رشد می کنند، تکثیر می شوند و مدولا، کورتکس، کوتیکول، غلاف داخلی ریشه مو که از کراتین ساخته شده را تشکیل می دهد.
در لایه شاخی پوست نیز، کراتینوسیت های لایه زیرین اپیدرم به طور پیوسته تکثیر شده و به طرف بیرونی سطح مو حرکت می کنند این فرایند شباهت بسیاری با فرایندی ساقه مو دارد
کراتینوسیت های اپیدرم مسئول فرایند کراتین سازی نرمال هستند و نهایتاً به سلولهای کراتین تبدیل می شوند که همگی شبیه یکدیگرند. در فرایند کراتین سازی، همه سلول ها شبیه هم نیستند. سلول های مدولا، کورتکس، کوتیکول و غلاف داخلی ریشه مو به سلول هایی که مورفولوژی خاصی دارند تبدیل می شوند و هر یک نوع خاصی از کراتین هستند.
به تدریج سلولهای کورتکس به سمت بالا حرکت می کنند و به صورت فنری طولشان زیاد شده و کراتینیزه می شوند. این رشته ها به همدیگر تنیده شده و توده های فیبری تشکیل می دهند. سلول های کوتیکول یک لایه منفرد از سلول هایی است که در ماتریس مو تشکیل شده و به سمت بالای پیاز مو حرکت نموده و بالاتر می رود.سلول های کوتیکول تقریباً در بخش وسطی قسمت بالای پیاز مو، شروع به رشد می کنند. در محور طولی سلول ها به سمت خط عمود بر محور فولیکول مو در فوقانی ترین بخش بالایی پیاز مو متمایل می شود. وقتی سلول ها تقریباً به فاصله یک سوم بالای فولیکول مو رسیدند لبه بیرونی سلول های کوتیکول تغییر جهت داده، از حالت افقی به حالت عمودی قرار گرفته و مانند پولک های ماهی همدیگر را می پوشاند.  تقریبا تغییر ساختار و تغییر جهتشان بعد از اینکه سلول های کوتیکول وقتی به نیمه فولیکول می رسند، کامل می شود.هسته سلول در این نقطه از دست رفته و با سلول های کورتکس در تماس مستقیم قرار می گیرد.

dermal papillae og
درمال پاپیلا، ماتریس مو، پیاز مو، ماهیچه راست کننده مو، غدد سباسه یا سبابه، شافت مو شامل مدولا، کورتکس و کوتیکول و همچنین ریشه داخلی غلاف مو و ریشه خارجی غلاف مو در این شکل نشان داده شده است.
hair bulb ogپیاز مو
lium4پروسیانیدول های دانه انگور و اسانس روغنی کانانگا برای محافظت و تقویت بافت اطراف پیاز مو
منتشرشده در مقالات