مراقبتهای اصلی بعد از کاشت مو

مراقبت های بعد از کاشت ابرو
مراقبت های بعد از کاشت ابرو
نوامبر 8, 2020
کیفیت کاشت ابرو
کیفیت کاشت ابرو (بخش خواب ابرو)
نوامبر 8, 2020

مراقبتهای اصلی بعد از کاشت مو

مراقبتهای اصلی بعد از کاشت مو

دومین سری مراقبت ها، مراقبت های اصلی و کلی تر هستند، که 3 الی 4 هفته بعداز عمل به منظور فرصت دادن و جهت فیکس شدن گرفت ها و مو هایی که داخل سوراخ ها قرار گرفتند، باید برای فرد انجام شود که فرصت دهیم این مو ها در جایگاه قرار گرفته فیکس شده و دیگر خارج نشوند و شامل این می شود که فرد در طی این 3 الی 4 هفته دست به سرش در ناحیه کاشت نباید بزند، ضربه به سرش نباید بخورد و از هرکاری که باعث افزایش فشار در ناحیه سر می شود باید خودداری کند، از جمله سر خم کردن بسیار شدید، بار سنگین بلند کردن، ورزش سنگین انجام دادن، زور زدن و مانند این ها.

حتما بخوانید
MicroFIT بهترين و جديد ترين متد کاشت مو (بدون زخم و خونریزی)

دیدگاه ها بسته شده است