کاشت موی سر

نوامبر 8, 2020
هدف از کاشت مو

هدف از کاشت مو

هدف از کاشت مو، ریش و یا ابرو این است که فرد در منطقه فاقد مو دارای موهایی با تراکم مطلوب که قابلیت رشد باشد و به چهره اش بیاید و هیچوقت هم دچار ریزش نشود است و در ضمن دستکاری هایی که پشت سر فرد به قصد برداشت مو و یا حتی در ناحیه بدنش انجام می شود، این برداشت ها به حد و اندازه ای باشد که آسیبی به ناحیه برداشتد شده نرساند، برداشت مو هم از ناحیه پشت سر یا بدن دو روش کلی دارد یکی جراحی با FUT و دیگری هم روش غیر جراحی یا دونه […]
نوامبر 8, 2020
هدف از کاشت مو

هدف از کاشت مو

  هدف از کاشت مو دو فاکتور است : – اولین فاکتور این است که فرد در منطقه کاشته شده(سر، ابرو، ریش)یک کاشت طبیعی برایش انجام بشود که مستلزم این است که یک تراکم معقول و مطلوبی در آن ناحیه ایجاد شود، موها قابل رشد باشند و به صورتش بیاید و هیچوقت هم دچار ریزش نشود.   -فاکتور دوم این است که در منطقه برداشت(پشت سر یا بدن)این برداشت ها به گونه ای انجام شوند که به هیچ عنوان آسیبی به منطقه برداشت شده وارد نکند، حالا از هر روشی که استفاده می شود، اگر روش FUT است جراحی اش […]
نوامبر 8, 2020
کاشت مو مزیت های آن

کاشت مو و مزیت های آن

کاشت مو به درد چه افرادی میخورد ؟ چه افرادی از کاشت مو سود میبرند ؟ هر فردی در منطقه ای فاقد مو باشد مانند سر، ریش، ابرو یا حتی قسمت هایی از بدن مانند سینه که فرد مو ندارد و دوست دارد مو داشته باشد، در صورتی که بانک موی مناسب داشته باشد این کار نیز مناسب است و از انجام آن سود خواهد برد، بانک مو به قسمت هایی از موهای پشت سر اطلاق می شود که فاقد گیرنده های وابسته به هورمون مردانه است که در اثر برداشت، انتقال و کاشت دیگر هورمون مردانه روی آن تأثیری […]
نوامبر 8, 2020
مراقبتهای اصلی بعد از کاشت مو

مراقبتهای اصلی بعد از کاشت مو

دومین سری مراقبت ها، مراقبت های اصلی و کلی تر هستند، که 3 الی 4 هفته بعداز عمل به منظور فرصت دادن و جهت فیکس شدن گرفت ها و مو هایی که داخل سوراخ ها قرار گرفتند، باید برای فرد انجام شود که فرصت دهیم این مو ها در جایگاه قرار گرفته فیکس شده و دیگر خارج نشوند و شامل این می شود که فرد در طی این 3 الی 4 هفته دست به سرش در ناحیه کاشت نباید بزند، ضربه به سرش نباید بخورد و از هرکاری که باعث افزایش فشار در ناحیه سر می شود باید خودداری کند، […]