کاشت موی سر

دسامبر 13, 2020
کاشت مو به روش FUT الگوی طبیعی رشد مو را تقلید میکند

روش کاشت FUT روشی بسیار پیشرفته برای پیوند مو

روش کاشت FUT روش بسیار پیشرفته‌ای برای پیوند مو است. این روش برای افرادی که ناحیه وسیعی از سرشان فاقد مو است مناسب می باشد. در روش کاشت FUT یک نوار مو برش داده و برداشت می شود. این نوار از ناحیه ای برداشت می‌شود که ریزش مو کم است. همچنین در این ناحیه هنوز هم رشد موها قوی میباشد.در ناحیه برداشت نوار پوستی یک اسکار خطی به جای می ماند که باید در انتها بخیه زده شود. گرافت ها را که هر کدام دارای یک یا دو فولیکول هستند از نوار خارج می سازند. واحدهای فولیکولی دارای غدد چربی، […]