روش برداشت مو برای کاشت ابرو

مناسب ترین افراد کاشت ابرو
مناسب ترین افراد برای کاشت ابرو
نوامبر 8, 2020
نتیجه کاشت ابرو در کلینیک تخصصی بهبد
کاشت ابرو در کلینیک تخصصی بهبد-دلایل ترس از انجام کاشت ابرو چیست؟
نوامبر 8, 2020

روش برداشت مو برای کاشت ابرو

روش برداشت مو برای کاشت ابرو

ما برای آماده کردن مریض یک فلپ خیلی باریک از مریض آماده می کنیم، قسمت بالا و پایین آن را شیو می کنیم و قسمت هایی که میخواهیم برداریم را هم کمی موهایش را کوتاه می کنیم که جهت کات کردن و تقسیم کردنش زیر میکروسکوپ مشکلی پیش نیاید، بعد طی یک جراحی ظریف و تحت بی حسی موضعی آن قسمت مو دار، با جراحی خیلی ظریف پوست و مو برداشته می شود و بعد با یک بخیه بسیار ظریف هم بخیه و سوچور زده می شود به شکلی که هیچ جایی از جراحی و اسکار باقی نماند.