کاشت مو و مزیت های آن

هدف از کاشت مو
هدف از کاشت مو
نوامبر 8, 2020
روشهای برداشت مو
روشهای برداشت مو برای کاشت ابرو
نوامبر 8, 2020

کاشت مو و مزیت های آن

کاشت مو مزیت های آن

کاشت مو به درد چه افرادی میخورد ؟
چه افرادی از کاشت مو سود میبرند ؟

هر فردی در منطقه ای فاقد مو باشد مانند سر، ریش، ابرو یا حتی قسمت هایی از بدن مانند سینه که فرد مو ندارد و دوست دارد مو داشته باشد، در صورتی که بانک موی مناسب داشته باشد این کار نیز مناسب است و از انجام آن سود خواهد برد، بانک مو به قسمت هایی از موهای پشت سر اطلاق می شود که فاقد گیرنده های وابسته به هورمون مردانه است که در اثر برداشت، انتقال و کاشت دیگر هورمون مردانه روی آن تأثیری نداشته و هیچوقت دچار ریزش نخواهد شد و اصطلاحاً مو های مقاومتی خواهد داشت، از بعضی از قسمت های بدن مثل سینه، پشت و ریش نیز می توانند به عنوان منبع برای مو استفاده کنند و تأمین کننده مو برای کاشت باشند به شرطی که به تنهایی استفاده شوند و به صورت ترکیبی با موی سر استفاده نشوند چون در این صورت یک دوگانگی و غیر طبیعی بودن در منطقه کاشته شده برای فرد ایجاد می شود.

حتما بخوانید
روشهای برداشت مو برای کاشت ابرو

دیدگاه ها بسته شده است