فلپ

نوامبر 8, 2020
محل برداشت مو

محل برداشت مو برای کاشت ابرو

یکی از نگرانی های اصلی خانمها در مورد کاشت ابرو در مورد عملی که پشت سرشون برای برداشت مو انجام میشود آیا این عمل چطور انجام میشود ؟ ایا لازم هست مو کاملا تراشیده شود ؟ آیا جای جراحی باقی می ماند ؟ اسکار و گوشت اضافه خواهد داشت یا نه ؟ اگر جراحی که پشت سر فرد انجام می شود درست باشد، براساس قدرت ارتجاعی پوست پشت سر فرد، میزان بافت چربی زیر جلدی و نوع گرفت و طول و عرض فلپ درست و استاندارد انتخاب شود و درست جراحی و بخیه شود، هیچگونه جای نگرانی از بابت باقی […]