پیوند مو

نوامبر 8, 2020
زمان نتیجه عمل کاشت مو

زمان نتیجه عمل کاشت مو

نتیجه عمل کاشت مو طی یک پروسه زمانی برای فرد اتفاق خواهد افتاد، گرفت های کاشته شده ابتدا به ساکن بعداز کار شروع به رشد می کنند و این روند رشد حدود 10 روز تا 2 الی 3 هفته طول خواهد کشید و فرد رشد گرفت هارا می بیند و لذت می برد، اما بعداز گذشت این زمان به دلیل جابجایی ریشه ها از ناحیه بانک مو و انتقال آن ها به منطقه ریختگی و کاشت شان و وقفه ای که در رشد ساقه به دلیل جابجایی ریشه اتفاق می افتد، ساقه ها وارد فاز خواب یا ریزش خواهند شد، […]