هدف از کاشت مو

معرفی کلینیک کاشت موی بهبد
معرفی کلینیک کاشت موی بهبد
نوامبر 8, 2020
هدف از کاشت مو
هدف از کاشت مو
نوامبر 8, 2020

هدف از کاشت مو

هدف از کاشت مو

هدف از کاشت مو، ریش و یا ابرو این است که فرد در منطقه فاقد مو دارای موهایی با تراکم مطلوب که قابلیت رشد باشد و به چهره اش بیاید و هیچوقت هم دچار ریزش نشود است و در ضمن دستکاری هایی که پشت سر فرد به قصد برداشت مو و یا حتی در ناحیه بدنش انجام می شود، این برداشت ها به حد و اندازه ای باشد که آسیبی به ناحیه برداشتد شده نرساند،

برداشت مو هم از ناحیه پشت سر یا بدن دو روش کلی دارد یکی جراحی با FUT و دیگری هم روش غیر جراحی یا دونه دونه ای یا FIT است، خود مجموعه FIT نیز زیر مجموعه ای از چند روش را شامل می شود، مانند SUT ، FUE و کاشت با لیزر که در بعضی از مراکز تبلیغ می کنند، اما در اصل کلیت همه این کاشت ها و برداشت ها همان روش FIT است.

حتما بخوانید
روش کاشت FUT روشی بسیار پیشرفته برای پیوند مو

دیدگاه ها بسته شده است